Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birim

Güncelleme Tarihi: 06/09/2017

Hastanemiz idari biriminde personel özlük, muhasebe,tig, satın alma, taşınır kayıt, verimlilik ve kalite, eğitim ve enfeksiyon birimlerinde hizmet verilmektedir.
  • ab-20151105233952-personelvözlük.jpg
  • ab-20151105233952-muhasebevbirimi.jpg
  • ab-20151105233953-sağlıkvbakımvhizmetlerivmüdürü.jpg
  • ab-20151105233953-taşınırvkayıt.jpg
  • ab-20151105233953-tigvbirimi.jpg
  • ab-20151105233953-toplantıvsalonu.jpg
  • ab-20151105233953-y.vyönlendirme.jpg