Klinik Hakkında
06 Ekim 2023

  • lab1.jpg
  • 20161215_115712.jpg
  • 20161215_115840.jpg
  • 20161215_115933.jpg

Halkımıza en doğru ve en gelişmiş hizmeti sunmayı görev edinen hastanemiz,hormon,biokimya ve mikrobiyoloji gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Biyokimya Laboratuvarının yönetimi; klinikler tarafından istenen ve çalışılmakta olan tüm testlerin doğru olarak ve en uygun zamanda sonuçlandırılabilmesi için gereken tüm detayları kapsamaktadır.

Hastanemize başvuran poliklinik ve servis hastaları için istemler, hastanın doktoru tarafından otomasyon aracılığıyla bilgisayar ortamında yapılır.

Servisler ve Acil'de hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma işlemi hemşireler tarafından gerçekleştirilir Alınan örnekler bekletilmeden personelle laboratuvar kayıt/ kan alma birimine gönderilir.

Mikrobiyoloji Laboratuarımız insanda hastalığa yol açan her türlü mikroorganizmanın yapısı, üretilmesi, patogenezi, tanısı, antibiyotik direnci yanı sıra bu mikroorganizmaların antijenleri ya da antikorlarını saptayarak enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi için yol gösterici olmaktadır.