Refekatçı Kuralları Ve Politikası
26 Ocak 2022

 1. Refakatçı gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 2. Refakatçı sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçı yeterli bulunmuştur. 
 3. Kadın servisinde erkek refakatçı kalamaz. 
 4. Refakatçılar adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
 5. Refakatçılar hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 6. Özel oda dışındaki refakatçılara yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçılar istirahat edebilmek için hasta odalarında bulunan refakatçı koltuklarını kullanabilirler. 
 7. Refakatçılar (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 8. Refakatçılar hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçı, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 9. Refakatçılar ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
 10. Refakatçılar hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
 11. Refakatçılar hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
 12. Refakatçılar hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
 13. Süresi biten refakatçı kimlik kartları yenilenmelidir. 
 14. Refakatçılar, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 15. Refakatçılar hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
 16. Refakatçıların; sık sık refakatçı değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 
 
LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.