İdari Birim
26 Ocak 2022

Hastanemiz idari biriminde personel özlük, muhasebe,tig, satın alma, taşınır kayıt, verimlilik ve kalite, eğitim ve enfeksiyon birimlerinde hizmet verilmektedir.

  • ab-20151105233952-personelvözlük.jpg
  • ab-20151105233952-muhasebevbirimi.jpg
  • ab-20151105233953-sağlıkvbakımvhizmetlerivmüdürü.jpg
  • ab-20151105233953-taşınırvkayıt.jpg
  • ab-20151105233953-tigvbirimi.jpg
  • ab-20151105233953-toplantıvsalonu.jpg
  • ab-20151105233953-y.vyönlendirme.jpg