Hizmet Binalarımız

Arif Cerit Hizmet Binası

Arif Cerit Hizmet Binası (Aşağı Hastane)
Bu Binada hizmet veren Polikliniklerimiz
Acil Servis
Çocuk Hastalıkları Pol.
Diş Poliklinikleri
Enfeksiyon Hastalıkları Pol.
Genel Cerrahi Pol.
Göz Hastalıkları Pol.
İç Hastalıkları Pol.
KBB Pol.

28 Şubat 2022