Kurumsal

Tarihçe

BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ

TARİHÇESİ

01.04.2013 Tarihinde Arif Cerit Buldan Devlet Hastanesi ile Dr.Abdullah Sayıner Göğüs Hastalıkları Hastanesi birleşerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi adını almıştır.

DR. ABDULLAH SAYINER GÖĞÜS HASTANESİ BİNASI TARİHÇE

1940-1950’li yılların Buldan’ında efsaneli bir kimlik kazanan Dr. Abdullah SAYINER(1888–1959) bu yörede Veremle mücadelenin adımlarını Verem Savaş Derneği’nin kuruluşundan çok önce atmıştır. Kendisi de Verem hastası bu nedenle bu hastalığın ızdırabını kendisi de iyi biliyordu. Hastanemizin inşa edildiği şuan ki bulunduğu yer olan Bulak mevkiine sıkça gider ve oradaki dağ havasının kendisine iyi geldiğini o yıllarda söylemektedir. “O dönem ben bu çam havasından dolayı devayı burada buldum. Bu nedenle buraya bir hastane kurmayı düşünüyorum şeklinde çevrede konuştuğu rivayet edilmektedir.”

Bu nedenle Dr. Abdullah SAYINER işe Verem Savaş Derneği’ni kurma çalışmalarına girişerek başlamıştır.05.10.1951’de Buldan Verem Savaş Derneği’ni kurarak gerekli sağlık kurumlarına açmak üzere çalışmaları hızlandırmıştır. 1951 sonbaharında kurulan Buldan Verem Savaşı Derneği birçok ilin derneğinden öncedir.250’yi aşkın dernek içerisinde 74.sıradadır. Denizli’nin ise en eski ilçe derneğidir. Derneğin tüzüğünde bulunan “verem hastaneleri ikmal etmek” yani kurmak sözü gereği, hastane ihalesi 10.11.1952 günü yapılmış, yüksek mühendis İsmail Sabri PINARER ve Teknisyen Mustafa HAZER’in müşterek yaptığı %3,6455 tenzilatla toplam 69.999,72 Liraya Verem Savaş Dispanserini 19.11.1952 tarihli yönetim kurulu kararıyla ihale edilmiş. İnşaatı boyunca yaşına ve sağlık problemlerine aldırmadan yüzlerce kez Bulak yamaçlarına çıkan Dr. Abdullah Bey günümüzde bile istenen düzeye gelemeyen bir çevreci bilinçle henüz inşaat aşamasında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına dört elle sarılmıştır.

Bundan daha takdire şayanı Lüleburgaz orman fidanlarından 300 adet nadide Sedir çamı alabilmek için 67 yaşında ve üstelik sağlık problemleriyle boğuşurken Lüleburgaz’a gitmiş. Bugün hastane civarını nadide bir halı gibi akseden ağaçları getirmiştir. Ekim 1958 de hastanenin açılışı yapılmıştır. Personel ve teknik aksaklıklar nedeniyle ancak 1960 baharında aktif hale geçmiştir. Hastanenin ilk doktoru Zeynel Abidin KILIÇ’tır. İlk hasta kabulü ise 01.04.1960 tarihinde başlamıştır. O tarihten bu yana hastanemiz Denizli İli merkez ve ilçeleri ile birlikte yakın çevre il ve ilçelerinden gelen Akciğer (KOAH, Astım, Brons Ca, Bronşektazi gibi) ve Tüberküloz hastalarını tedavi eden yataklı tedavi kurumu olarak hizmet vermektedir.

ARİF CERİT BULDAN DEVLET HASTANESİ BİNASI TARİHÇE: 1990–2010

Hastanemiz 1990 yılı aralık ayında açılmıştır. Hastanemiz ilk başhekimi Dr. Zakir AKYOL’ dur. Standart 50 yataklı olmakla beraber 2006 yılında faal 33 yatakla hizmet vermekteydi. 2005 yılı Eylül ayında on Hayırsever tarafından başlanılan Yeni Bina inşaatı 1 Haziran 2007 tarihinde hayırseverlerce bitirilerek açılışı yapılmıştır. Ana bina ve hayırseverler ek binası arasında Bağlantı sağlayan bina yaklaşık 300 m2 lik alanda Ocak 2013 yılından itibaren hizmet vermektedir.

05 Eylül 2017