Anlaşmalı Kurumlar
06 Eylül 2017

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar

1-HİZMET VERDİĞİMİZ KURUMLAR

-Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altında olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri TC Kimlik Numaralarını gösterir kimlik kartları ile doğrudan Hastanemize müracaat edebilirler.

-Yurtdışı Sigortalılar
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Sigorta Müdürlükleri’nden alacakları Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre tanzim edilmiş yardım belgesi ile Hastanemize müracaat edebilirler.

-Ücretli Hastalar
Ücretli hastalar  muayene, tetkik ve tedavi  ücretini  hastanemiz veznesine yatırarak tedavilerini yaptırabilirler.

-Aile Hekimlikleri (Laboratuar, Radyoloji)

2-HİZMET ALDIĞIMIZ KURUMLAR 

Denizli Devlet Hastanesi

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi

Denizli VeremSavaş Dispanseri